top of page
Writing Letters

אגרות שנה"ל תשפ"ד

הורים ותלמידים יקרים,
עם פתיחת שנה"ל תשפ"ד, שלוחה ברכתנו לשנת לימודים מוצלחת ופורייה ובעיקר שנה של בריאות, ביטחון והצלחה .
העשייה החינוכית בשנה"ל תשפ"ג תמשיך להתמקד בקידום ההישגים הלימודיים מחד ובנושאים הערכיים מאידך,

כמו כן, נדגיש את חיזוק המרקם החברתי ובטיפוח תחושת החוסן .

לפירוט התוכנית הפדגוגית - חברתית - רגשית לשנת תשפ"ג על פי שכבת גיל - הקליקו להלן.

שכבה ט'

שכבה ט' היא השכבה הבוגרת בחט"ב אשר מפלסת לה דרך לחט"ע, וככזאת היא מתאפיינת בשינויים רבים ומחייבת הסתגלות לאופי למידה ממוקד ותובעני יותר. במרכזה של שנה ברת חשיבות זו נמצא תהליך ההכוון לקראת החטיבה העליונה... להמשך קריאה

שכבה י"א

צוות השכבה יפעל במטרה לאפשר לתלמידים להסתגל לאופי למידה ממוקד והישגי לקראת בחינות הבגרות , להיחשף לתכנים ערכיים, חברתיים ותרבותיים המתאימים לשכבת הגיל, להבנות ולהתפתח בתחום האישי האוטונומי ולהתגבש במעגלי החברה והקהילה .בשנה"ל תשפ"ג מושם דגש מיוחד ונרחב על הכנת התלמידים הבוגרים לקראת שירות צבאי משמעותי... להמשך קריאה

שכבה ח'

בשנה"ל תשפ"ד  העשייה החינוכית בחט"ב תתמקד בחיזוק המרקם החברתי ובתחושת השייכות לכיתה ולבית הספר, בטיפוח מיומנויות רגשיות-חברתיות לשם חיזוק תחושת החוסן . משימתנו היא  לסייע לתלמידי השכבה לצמצם פערים ולהטמיע את מיומנויות הלמידה השונות באופן מיטבי... להמשך קריאה

שכבה י'

שכבה י' היא ראשית הדרך בחטיבה העליונה. המעבר לחט"ע כרוך בשינויים גדולים ומחייב הסתגלות. בשנה"ל תשפ"ב נלווה את התלמידים על מנת להקל על המעבר ונמשיך להעמיד לנגד עינינו את קידום ההישגים הלימודיים לצד טיפוח ערכים ומעורבות חברתית.  .. להמשך קריאה

שגבה י"ב

הצוות החינוכי יפעל במטרה לקדם כל תלמיד לקראת קבלת תעודת בגרות מלאה ואיכותית העומדת בדרישות הכניסה למוסדות להשכלה גבוהה. בתחום הערכי החברתי יושם דגש על הטמעת המעורבות החברתית והתרומה לקהילה, ועל הובלת תלמידים לתעודת בגרות חברתית. במהלך השנה יינתן דגש מיוחד ונרחב על הכנת התלמידים הבוגרים לקראת שירות צבאי משמעותי... להמשך קריאה

Pink Envelopes
bottom of page