top of page
Beauty of Flight

יוזמות פדגוגיות

מגמת משואה לתקומה

01

מגמת "משואה לתקומה"

בבית ספרנו קיימת תכנית לימודיים ייחודית שש שנתית העוסקת בזיכרון השואה ובמניעת אנטישמיות. התכנית נבנתה ומובלת על ידי אלי זר רכז התכנית ורכז המגמה. תלמידי המגמה הלומדים בחטיבה העליונה במסלול ייחודי לבגרות המקנה להם 5 יחידות. עבודת הגמר שלהם  נכתבת  בהקשר לזיכרון השואה ואנטישמיות,  תוך חיבור לדיסציפלינות השונות. 

02

גן חלו"ם

בסוף שנת תשפ"א התקיים הפנינג נטיעות בהקמת גן המאכל האקולוגי בבית הספר, גן חלו"ם - חווייה, למידה ומעוף. הצעד הראשון בקירוב התלמידים לטבע וחיבורם לאדמה, מחד ויצירת סביבת למידה אחרת חוץ כיתתית, מאידך. צוות ההקמה כלל את המורה לביולוגיה, סיגלית ניסים, ושותפים נוספים: עמית בשן, ענת קוטלר, ורד בנזינו, אירית גרטל וגל מלכי. תלמידי בית הספר היו שותפים מלאים בתהליך. רחל המנהלנית נצחה על צוות האחזקה בבית הספר שהיו אף הם שותפים מלאים לכל. הקמת הגן נעשתה בתרומתם האדיבה של אגן אדמה ואילנה סיסו, חברת נטפים שתרמו מערכת השקייה ורשת הירוקה. השנה תתחיל לפעול בגן תוכנית פדגוגית רב תחומית בה ייקחו חלק מורים מדיסציפלינות שונות ותלמידיהם. 

WhatsApp Image 2021-06-19 at 11.43.58.jpeg
ECOGEO1_edited.jpg

03

הוראה בין תחומית ורב תחומית

בית הספר מקדם הספר תוכניות לימוד ייחודיות בינתחומית ורב תחומיות מתוך הבנה כי הוראה סביב רעיונות גדולים הינה מיטבית עבור התלמידים. במסגרת מהלך זה מפותחות יחידות הוראה במגוון נושאים ובניהם: מדוזות (מדעים-גאוגרפיה), משטרים (אזרחות- היסטוריה), ירושלים (תנ"ך וגיאוגרפיה) והסיפור העממי (ספרות-שפות). במסגרת ההוראה שני מורים מלמדים את הנושא בשיתוף פעולה מלא, בתוך הכיתה ומחוצה לה ובשילוב כלים טכנולוגיים. 

04

למידה מקרוב- ערוץ פודקאסט לקראת בגרות בהיסטוריה

למידה מקרוב הוא ערוץ פודקאסט (הסכת) פרי יוזמתם של שני תלמידי י"ב - גלית ברון ואלמוג מימון בשנת תשפ"א. השידורים נבנו בשיתוף מורי ההיסטוריה והם מאגדים תכנים לקראת הבגרות בהיסטוריה. הערוץ פתוח לכל ביוטיוב.

05

שבוע שובר סגר תשפ"א

רגע לפני סיום המחצית קיימנו פעילות הפוגה בשכבות השונות ב"בשבוע שובר סגר" הפעילות התקיימה בכלל השכבות וכללה נושאי ההעשרה מגוונים ובניהם: סדנאות אפייה ובישול, סטנדאפ, מישחוק בנושאים שונים ואפילו הדרכת בנושא חתירה באמצעות סאפ. את הפעילות הנחו מורים ותלמידים.

bottom of page