top of page

אזור בהקמה

This is your Team page. It's a great space to introduce your team and talk about what makes it special, such as your culture and work philosophy. Don't be afraid to illustrate personality and character to help users connect with your team.

נבחרת מצוינות בכדורסל

לאחר  שנים של תקווה ומאמץ רב, התממש החלום-הקמת נבחרת כדורסל מקצועית לתלמידי כיתות ז'.תלמידים אלו ותלמידים רבים נוספים עברו מיונים בשנה שעברה ונבחנו על ידי צוות מקצועי שמאמין באופי ובכישרון שלהם שיובילו אותם להישגים גבוהים מאוד בתחום הכדורסל.

הנבחרת הוקמה מתוך מאמץ משותף של מקיף ז' הקריה, הרשות העירונית לספורט, אגודת ספורטאי "מכבי אשדוד" וכמובן-הורי התלמידים. מטרתו של הפרויקט היא: קידום ופיתוח מצוינות בכדורסל ברמה האישית והקבוצתית, כחלק מטיפוח במצוינות הבית ספרית של מקיף ז' .היעד הוא: להעפיל לליגת העל של בתי הספר התיכוניים בארץ.

במסגרת הפרויקט מתאמנים השחקנים שלוש פעמים בשבוע באימונים הכוללים גם אימוני כושר, קבלת תמיכה ועצות מהמאמן המנטאלי תומר ויינשטוק וקבלת תכנית תזונה אישית מהתזונאי אמיר רובין. מלבד האימונים והחינוך למצוינות בכדורסל, התלמידים יחונכו לעידוד ספורטיבי, כבוד, שיתוף פעולה, הגינות, חריצות ומנהיגות. ההשתתפות בנבחרת לא תגרום לגרעון בהישגים הלימודיים של השחקנים, למעשה ההפך הוא הנכון, השחקנים יקבלו העשרה ועזרה במתמטיקה מד"ר גל ארז.

התלמידים בנבחרת ישמשו דוגמה ומופת בשיעורי החינוך הגופני לתלמידים אחרים שיחשפו למשחקים של הנבחרת כאירועי שיא בבית הספר. כמו כן, יתרמו השחקנים ליצירת יום ספורט לתלמידי שכבת ז' כחלק ממעורבותם החברתית בבית הספר.

מנהלת בית הספר - הגברת עליזה סבג, מנהלת חטיבת הביניים -הגברת יפעת שרף, טלי הראל- רכזת המצוינות בבית הספר ואגודת ספורטאי "מכבי אשדוד" יזמו את תכנית המצוינות בכדורסל  ועיריית אשדוד נתנה את ברכתה לתכנית זו, והתחייבה כי לא תחסוך ממאמציה וממשאביה כדי שהתכנית הזו תצליח. בעזרת תמיכה זו, ורצינות  השחקנים נוכל להגיע לשיפור משמעותי בכדורסל באשדוד בפרט ובישראל בכלל.

 

נכתב על ידי: מיכאל קינר יא"1- צוות מצוינות מקיף ז, הקריה.

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page