top of page
  • תמונת הסופר/תAnat Baron

בית ספר מצטיין לשנת תשפ"א

אנו גאים לבשר כי בית הספר הוכתר כבית ספר מצטיין ברמה הארצית (רמה 1) והוא מדורג בין בתי הספר שהישגיהם הינם הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והערכי.


משרד החינוך פרסם את בתי הספר המצטיינים בשנת הלימודים תשפ"א.

מוסדות החינוך חולקו לדירוג רמות של 1 עד 4 לאור הישגיהם.


אנו גאים לבשר כי בית הספר הוכתר כבית ספר מצטיין ברמה הארצית (רמה 1) והוא מדורג בין בתי הספר שהישגיהם הינם הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והערכי.


בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים: • שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה. כמו כן, מידת השיפור בהשוואה להישגים קודמים. • חישוב הגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי/לאומי ומניעת נשירת תלמידים נערך בהשוואה למוסדות דומים לפי מגזר/או מגזר וסוג פיקוח.


בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים: • ההישגים לאור מבחני המיצ"ב ביסודי ובחט"ב ולאור מדדי הטיפוח, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.


"מערכת החינוך התברכה באנשי חינוך, מנהלים ומורים, שמובילים את תלמידי ישראל ומצעידים אותם להישגים מרשימים בכל תחומי החיים", מסרה שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, "תלמידים ותלמידות אלו הם דור העתיד של מדינת ישראל. אנשי החינוך הזוכים מבססים את תחושת השייכות של התלמידים לקהילה, נוטעים בהם ערכים ומעניקים להם כלים משמעותיים לחיים. אני מברכת אותם על עשייתם החינוכית, שיש לה השפעה עצומה על כלל החברה הישראלית ועל עתיד מדינת ישראל".

63 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page