top of page
Teenage Students Raising Hands

המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים

במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים נפרדים התלמידים ממסגרת שהכירו מכיתה א' ועוברים משכבת הגיל הבוגרת בבית הספר היסודי לשכבה הצעירה ביותר בחטיבת הביניים. לאחר תקופה שבה הילד חש גדול והוגדר כ"בוגר" הוא שב להיות "צעיר", ומעבר זה קשה במיוחד מאחר שמדובר בגילאי 13-11, אז מתחילות באופן טבעי סערות גיל ההתבגרות והמאבק להגדרת זהות נפרדת.

המעבר מחייב את הילדים להתמודד עם מסגרת שבה לומדים תלמידים חדשים ורבים יותר בכל שכבה, במבנה גדול יותר, עם מורים חדשים ורבים יותר בהשוואה לצוות המורים בבית הספר היסודי, ובסביבה תחרותית והישגית יותר הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.

במעבר לחטיבת הביניים ניצבות בפני הילד שתי משימות התפתחותיות חשובות: התפתחות לימודית ותחילתה של תקופת ההתבגרות.

(מתוך אתר משרד החינוך)

בעמוד זה תמצאו מידע נוסף וחיוני אודות המעבר לחטיבת הביניים ומאפייני חטיבת הביניים בבית ספרנו.

אגרת להורים לקראת תשפ"ב

לחץ כאן

מצגת מעברים להורי תלמידי כיתה ו'

לחץ כאן

טופס רישום לבית הספר לתשפ"ב

לחץ כאן

טופס בחירת שפה זרה וחברים לתשפ"ב

לחץ כאן

bottom of page