top of page

תקנון בית הספר 

Hand Drawing

תקנון בית הספר המובא בזאת לידיעתכם, נועד לאפשר לתלמידים, מסגרת לימודית וחברתית נעימה ומסודרת.

משמעת עצמית, דרך דיבוריכם ואופן התנהגותכם עם חבריכם, מוריכם וצוות העובדים, הינם כללי יסוד המבטיחים בניית חברה טובה, בריאה ויפה יותר.

זכרו ! 

הקפדה על התנהגות טובה וקיום הוראות התקנון, יבטיחו את מהלכם התקין של לימודיכם.

תלמידים החושבים שנהגו כלפיהם שלא כדין, זכותם לערער בכתב בפני מחנך הכיתה, רכז השכבה או ראש החטיבה,

 תלמידים אינם  רשאים לעשות דין לעצמם בטרם התקבל ערעורם.

 

להלן עיקרי התקנון לתלמיד
הינכם מתבקשים לקרוא את התקנון המלא המצורף מטה.
1. עמידה בלוח זמנים - יש להקפיד על הגעה בזמן לביה"ס ולכלל השיעורים לאחר ההפסקה. שחרור מביה"ס ע"י בעל תפקיד בלבד :מחנך/רכז/יועץ.
2. הופעה נאותה  - חולצה עם סמל ביה"ס מלפנים )לא מגנט(, מכנס ברך בצבע אחיד ללא קרעים, נעליים סגורות/סנדלים שטוחים סגורים מאחור. ניתן להגיע עם חולצות
משצים/תנועות נוער. בטקסים בית ספריים יש להגיע בחולצת ביה"ס לבנה. בשיעורי חנ"ג יש להגיע עם חולצה לבנה /אפורה/שחורה, מכנס ספורט, בקבוק מים אישי, שיער אסוף לבעלי שיער ארוך ונעלי ספורט תיקניות (לא ניתן לפעול עם נעלי סניקרס) .
3. תלמידות אחראית -נוכחות חובה בכל השיעורים. חל איסור על נסיעות לחופשה בזמן הלימודים. אין לשוטט בחצר ביה"ס במהלך השיעורים. יש להגיע עם ציוד לימודי מלא לביה"ס, להקפיד על הכנת שיעורי הבית ועל ביצוע המטלות השונות בלמידה מקרוב ומרחוק. יש ללמוד לקראת מבחנים עפ"י לוח המבחנים המפורסם מדי מחצית. אין להיעדר מביה"ס יום לפני מבחן או להגיע לביצוע המבחן בלבד .
4 . התנהגות הולמת ומכבדת -יש לקבל את המורה בעמידה עם פתיחת השיעור. יש לשבת במקום קבוע עפ"י החלטת המחנך. יש להקפיד על ציות להנחיות הצוות החינוכי ,גם למורה ממלא מקום /מורה תורן/ ספרנית . חל איסור על כניסה לחדר המורים . יש להשתתף בשיעור ובדיון באופן מכבד וראוי. שיח הולם בין התלמידים ובין התלמיד לבין המורה.
אפס סבלנות כלפי אלימות פיסית ואלימות מילולית !!!
5. מעורבות חברתית קהילתית - תלמידי ביה"ס נדרשים לקחת חלק בפעילויות התנדבותיות למען הקהילה. תלמידי חט"ע מחויבים בפעילות זו כתנאי לקבלת תעודת בגרות. תלמידי חט"ב
יתנסו בפעילות התנדבותית כיתתית. שימו לב, תעודת הצטיינות מותנית בהשתתפות בכלל הפעילויות הבית ספריות ובכללן פעילות התנדבותית ומסעות.
6 . טוהר בחינות – העתקה במבחן היא רמאות. יש להקפיד על למידה לקראת מבחן ועל שימוש בחומר עזר המותר בלבד. לא תתאפשר יציאה לשירותים/שתיית מים במהלך מבחן בן שעה
וחצי. תלמיד שייתפס מעתיק ציונו יהיה אפס.
7 . שימוש מושכל באמצעים טכנולוגיים – שימוש אישי בטלפון נייד/במחשב אישי במהלך השיעור אסור בהחלט! הצילום באמצעות הנייד שלא עפ"י הנחיות המורה אסור בהחלט .
יש לכבות את המכשיר ולהניחו בתיק /במתקן כיתתי לניידים.
8 . ביטחון ובטיחות – אסורה היציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים/בהפסקה. אין לשוטט במהלך השיעורים בחצר ביה"ס. אין לטפס על חומת ביה"ס .
יש לשמור על רכוש ביה"ס ולא להשחית את הציוד. אין לאכול בחדרים הייחודיים בביה"ס .
9 . למידה בסביבה אסתטית ונקיה -  יש להקפיד על כיתה נקיה ומסודרת. יש להשליך את הפסולת לפח ולסדר את הכיתה לבקשת המורה בצורת ח' או בטורים ישרים.
יש לשמור על הסביבה הלימודית -כיתה, שכבה וחצר ביה"ס. יש להצטייד במסכה, מגבונים ואלכוגי'ל ע"פ ההנחיות. אין להשחית רכוש ביה"ס ( קשקוש על ציוד ביה"ס/חריטה וכדומה).
10 . איסור שימוש בחומרים מסוכנים – חל איסור מוחלט על הבאת חומרים אסורים לביה"ס ועל עישון/שתיית אלכוהול בביה"ס.
בתקנון המלא מופיע מדרג תגובות. מהי התגובה הצפויה להפרה ראשונה, מהי התגובה להפרת התקנון החוזרת על עצמה.
קראו היטב את התקנון
המלא כדי להבין מה מצופה מכל תלמיד ומהי תגובת הצוות החינוכי להפרת התקנות.

 

אנו סמוכים ובטוחים כי שמירה על תקנון מעידה על התחשבות בכלל באי בית הספר ותסייע לכם ,תלמידים יקרים , להתמקד בעיקר -בהיבט הלימודי ובהיבט החברתי-ערכי.

לקריאת התקנון המלא - לחץ כאן

bottom of page