top of page
The-Company-of-Paradise-Square-at-Berkeley-Rep.-Photo_-Kevin-Berne_Berkeley-Repertory-Thea

תיאטרון

 

"התיאטרון אינו עשוי אלא כדי להיראות".

מולייר

לימודי התיאטרון פותחים צוהר לעולם תרבותי עשיר, פרי מסורות של מאות ואלפי שנים, החל מהתיאטרון היווני במאה החמישית לפני הספירה ועד לימינו אנו, עולם שלובש ופושט צורה בהתאם לזמן ולמקום. לפיכך יש בכוחם להרחיב את השכלתם ואת עולמם הרוחני של התלמידים. 

הלימודים משלבים בין עיון ליצירה ומזמנים ללומדים חוויות רגשיות ואסתטיות: כצופים בהצגות המועלות על הבמה, כקוראי מחזות מז'אנרים ומזרמים שונים, כמתנסים במשחק ובהפקה, וכקוראי טקסטים עיוניים הקשורים לאמנות התיאטרון. 

הלימודים מזמנים לתלמידים הכרות עם שפת התיאטרון, שפה המשלבת מרכיבים המקיימים בניהם יחסי גומלין: הטקסט המילולי והטקסט החזותי. המרכיבים הדרמטיים והבימתיים נשזרים יחד לכדי יצירת אירועים וסיטואציות בהם התלמידים נותנים ביטוי מילולי, רגשי, ופיסי לעולמם. הלימודים נותנים ביטוי לריבוי אופני הקליטה הם מעודדים את פיתוח האינטליגנציות השונות, תוך מתן ביטוי לפוטנציאל האישי ומתוך מודעות לחברה על גווניה השונים. כל פעילות דרמטית מחייבת התחשבות באחר, הזדהות ואמפטיה עם מניעיו ודעותיו של האחר. לכן ישנה חשיבות עצומה בהבנת המשמעות של תחום התיאטרון כאמנות חזותית המתבססת על דיאלוג ושיתוף – דיאלוג בין היוצרים, דיאלוג בין היוצרים ובין הקהל ובין הקהל לבין עצמו. 

החינוך לתיאטרון מזמן הקשרים בין נושאים חברתיים, ערכיים, מושגים כלליים כמו: רגשות, סובלנות, אלימות  לבין התרחשות דרמטית ובימתית. מכלול המרכיבים של תחום התיאטרון – הרעיוניים, הלשוניים, הקוליים והחזותיים – מאפשר ללומדים לבטא את יכולותיהם ונטיותיהם השונות בעבודת צוות ומתוך כבוד הדדי וסובלנות.

 

במגמה נלמדים מגוון מקצועות מעולם התיאטרון: משחק, בימוי, שפת התיאטרון, תולדות התיאטרון, ניתוח מחזות, כתיבה יוצרת, הפקה, תנועה ועיצוב (תפאורה, תאורה ותלבושות). התלמידים צופים במספר רב של הצגות בתיאטרון הרפרטוארי ובפרינג'. 
 

במגמה ניתן דגש ללימודים מעשיים הכוללים עבודה בהפקות, אם בתפקיד צוותים טכניים ואם כשחקנים, כשהשיא הוא הפקות הבגרות של שכבת י״ב.
 

לבוגרי המגמה יתרון לקבלה לחוג לתיאטרון באוניברסיטאות השונות ובבתי ספר למשחק.

bottom of page