top of page
Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi

ערבית

השפה הערבית היא השפה הרשמית השנייה בישראל. ידיעתה היא בעלת ערך רב לכל אזרח במדינת ישראל. היא שפה של תרבות עשירה, פותחת שערי מדע, מוסיפה השכלה ודעת ללומדיה ומרחיבה את אופקיהם. לימודי הערבית הם בהיקף של 5 יח"ל לבגרות. כאשר הציון הממוצע הארצי בבחינת הבגרות הוא מבין הגבוהים בארץ.  

 

הלימודים במגמה מקנים לתלמידיהם יכולת התמודדות עם טקסט ערבי מודרני וכן יכולת לנהל שיחה בשפה. תלמיד שיבחר במגמה ייחשף לטקסטים אותנטיים ואקטואליים הלקוחים מתוך העיתונות הערבית היומיומית, יבין מהדורת חדשות יומית ויקרא סיפורים יפהפיים של מיטב הסופרים הערבים המודרניים.

• הלימודים כוללים שליטה בארבע מיומנויות השפה: דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה.

• הנושאים הנלמדים הם: עיתונות ואקטואליה, מודרנית, שירה, קוראן תחביר ופועל.

 

תלמיד המסיים לימודיו במגמה ועומד בבחינות מסוימות, מתקבל לתפקידים מובחרים בחיל המודיעין – תפקידים מעניינים וסודיים ביותר. בצה"ל קיימים פרויקטים חדשים וייחודיים, המציעים לבוגרי ערבית תפקידים מעניינים, המשלבים ערבית ומחשבים לצרכי מחקר ופיתוח בחיל המודיעין וכן השתלבות בוגרי חיל המודיעין בחברות הייטק מצליחות.

 

תלמידים שמעוניינים במסלול עתודה יוכלו לממש אפשרות זו וכן להשתתף במגוון קורסים  קדם צבאיים. ניתן להמשיך את לימודי המגמה באוניברסיטאות השונות בארץ. ניתן לשלב לימודי שפה וספרות ערבית עם לימודי המזרח התיכון לקראת תואר B.A.

 

אפשרויות השתלבות נוספות:

  • משטרת ישראל כיום מגייסת צעירים וצעירות לתפקידי מודיעין וחקירות, הדורשים ידע בשפה הערבית.

  • בוגרי חיל המודיעין מוזמנים להמשיך ולעבוד כאזרחים בשב"כ, במוסד ובמשרד הביטחון.

  • מדי שנה משרד החוץ פותח את דלתותיו לבוגרי יחידות חיל המודיעין השולטים בשפה.

  • ניתן להשתלב בחברות כלכליות ותיירותיות וכן במשרד המשפטים במסגרת תפקידים הקשורים בתרגום.

  • תפקידים נוספים הדורשים ידע מעמיק בשפה מצויים ברשתות התקשורת השונות: רדיו, טלוויזיה וחברות תקשורת המציעות שירותים גם למגזר הערבי.

bottom of page