top of page

רשימות ספרים לשנה"ל תשפ"ד

הורים יקרים,

להלן רשימות הספרים לשנת תשפ"ד.

השאלת ספרים דרך ביה"ס אפשרים עבור שכבות ז' - י' בלבד.

אם ישנו ספק לגבי רכישת ספר כלשהו, פנו למחנכ.ת

או המתינו לתחילת השנה. 

כיתות ז'1 - ז'2 וכיתות י'1 - י'2 עוברות השנה לספרים דיגיטליים

השאלת הספרים הדיגיטלית תחל ב - 01.08.23

לקבלת תזכורת על רישום ומידע נוסף אודות התוכנית - היכנסו לקישור

classoos_logo_s.png
Open Textbook in Library
bottom of page