top of page
F170424ZEL03.jpg

משואה לתקומה

"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל."

(יגאל אלון)

זיכרון השואה היא חלק בלתי נפרד מזהותנו היהודית ומחרדות הקיום שלנו. ב"מגילת העצמאות" נכתב: "השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, … ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים". 

בתיקון לחוק חינוך ממלכתי נכתב בחוק, במטרה 4 : "מטרות החינוך הממלכתי הן: …ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה ולחנך לכבדם".

 

בית ספרינו מצא לנכון לבנות מסגרת ייחודית לתלמידים המעוניינים להרחיב בנושא. התוכנית מלווה ע"י בית הספר של "יד ושם" 

בהיותם בכיתה ט', עוברים התלמידים מסע במרכז ללמידה משמעותית חווייתית העוסק בנושא השואה – "לזכור-להזכיר-להנציח". במהלכו נוגעים התלמידים בנושאים הקשורים לשואה, צופים בסרטים, נפגשים עם עדים ומשתתפים בסדנאות. בכיתה י', יכולים התלמידים להשתלב בלימודי המגמה בהיקף של 5 יח"ל. במסגרת זו יכתבו התלמידים עבודת הגמר שבמסגרתה ירכשו מיומנויות כתיבה אקדמית, שאלת חקר וסינתזה של מאמרים.

 

דרכי הלימוד וההתנסות של התלמידים:

  • כתיבת עבודה בהיקפים שילכו ויתרחבו עד לבניית שאלת חקר ובסופו של דבר הגשת הצעה וכתיבת העבודה.

  • העברת סדנאות ומתודות להעברת תכנים וארגון טקסים .

  • סיורים וימי עיון כגון "יד ושם", בית לוחמי הגטאות, משואה וכו').

  • עיסוק בתכנים הללו בכיתותיהם במטרה להגדיל את התעניינות התלמידים בנושא וביציאה למסע לפולין הבית ספרי.

  • אופן הלמידה בין תחומית, למידת עמיתים ועשיה התנדבותית.

 

במסגרת הלימודים במסלול ישנה אפשרות לתלמידי המסלול להצטרף למשלחת חילופי נוער לברלין, ביקור במוזיאון היהודי ומפגש עם נוער גרמני העוסק בזיכרון השואה בגרמניה.

bottom of page