top of page

"לתת כמו הפרחים,

מפיצים ריח לכולם:

בלי חשבונות, בלי תמורה,

סתם משום שהם פרחים".

אסתר קל

מעורבות חברתית במקיך ז'

תוכנית המעורבות החברתית מבקשת להרחיב את מעגל הפעילים, לעודד עשייה וליצור תחושת שייכות ושותפות של התלמידים בחברה הדמוקרטית. מקיף ז רואה בתכנית זו חלק בלתי נפרד מהאני מאמין של בית הספר והוא מנחיל אותה בתרבות הבית ספרית.  מקיף ז' שואף לטפח בוגר בעל תעודת בגרות איכותית לצד תעודת בגרות חברתית שמשקפת יזמות, אחריות חברתית ומעורבות אזרחית. 

מגיפת הקורונה העולמית הציבה אתגרים רבים בתחום העשייה החברתית. מקומות התנדבות רבים סגרו שעריהם בפני התלמידים המתנדבים וכבית הספר נאלצנו לחשב מסלול מחדש ולמצוא הזדמנויות בתוך האתגר הגדול. לנו במקיף ז היה ברור כי העשייה החברתית ערכית חייבת להימשך וכי עלינו לעודד יזמות חברתית ולתמוך בה גם ובמיוחד בימים אלו.

bottom of page