top of page
A-Level-Sociology.jpg

מדעי החברה

"התבונה הסוציולוגית היא ביסודה הכרה בכך שהעולם החברתי מכוון את מעשינו והכרעותינו, כשם שחילופי עונות משפיעים על האופן שבו אנו מתלבשים או מבלים. ומאחר שהסוציולוגים יודעים רבות על דרכי פעולתה של החברה, הם יכולים לנתח ולנבא במידה לא מבוטלת של דיוק כיצד נתנהג בעתיד"

(מישוניס ג'ון).

לימודי מדעי החברה, נועדו להעשיר את עולמם החינוכי של התלמידים באופן חוויתי, רגשי וקוגניטיבי.

לפתח לומד עצמאי בדגש על למידת חקר, חשיבה מדעית ולקשר בין הרמה התאורטית מחקרית לבין אירועים ותופעות בחיי הפרט והחברה. לימודים אלו חושפים את התלמיד למגוון של תרבויות שונות, תהליכים חברתיים ודינמיים בקבוצות ולנפש האדם. 

 

הלימודים במסגרת זו פותחים למתבגר פתח לעולם שלם של מושגים תיאוריות ורעיונות מופשטים שתכליתם מתן רעיונות שיהוו בסיס לתפיסות לאמונות ולסדרי חיים אותם יגבש כאדם בוגר. אלברט איינשטיין אמר: "נסו לא להיות אנשים של הצלחה,  אלא נסו להיות אנשים של ערך." הערכים אותם אנו מנחילים לתלמידינו במסגרת הוראת מדעי החברה, בצד עולם הידע והמושגים, מספק כלים בהפיכתם לאזרחים אכפתיים, מעורבים, מובילים ותורמים (משולחנו של המפמ"ר).

 

תכנית הלימודים בסוציולוגיה עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו ועוסקות בתרבות צריכה ונעורים, במשפחה החדשה בעולם ובישראל, בתופעת הגלובליזציה והשפעתה על חברות עיצוב אישיותו של האדם לאורך חייו ובדינמיקה הקבוצתית כמרכיב חשוב בחיי הפרט והחברה.  שתי יחידות אלו נלמדות 6 שעות בכיתה י"ב.

 

תכנית הלימודים בפסיכולוגיה מספקת טעימות המהוות בסיס ראשוני להיכרות עם תחום דעת זה. תופעות בחיי היום יום כגון: רגשות וריגוש, לחץ והתמודדות עמו, עמדות, דעות קדומות, דרכים שונות להשפעה חברתית, פסיכולוגיה חיובית העוסקת בחקר האושר, שלבים בהתפתחות האדם, מבנה האישיות ופסיכולוגיה קוגניטיבית. סוגיות אלה ונוספות נלמדות בדרכי לימוד חדשניות וחווייתיות תוך מתן דגש לפיתוח רגישות חברתית וקבלת השונה.

 

שתי יחידות אלו נלמדות 8 שעות בכיתה י' ו-י"א. ביחידה החמישית התלמידים באופן עצמאי מתנסים בכלי מחקר, רוכשים מיומנות לשימוש במאגרי מחקר ומקשרים בין הרמה התאורטית למחקרית בנושאים הקרובים לעולמם ולחברה בה הם חיים. יחידת החקר נלמדת בשכבה י"ב ומוקצבות לה 3 שעות.

 

בוגרי תואר ראשון במדעי החברה יוכלו לעסוק במגוון של מקצועות כמו עבודה סוציאלית, ייעוץ ארגוני, ניהול משאבי אנוש, מנהל עסקים ומקצועות רבים נוספים.

bottom of page