top of page

למידה מרחוק בשגרה ובחירום

המציאות החדשה שנכפתה עלינו בשנתיים האחרונות טומנת בחובה אתגרים רבים בכל תחומי החיים ובתוכם, בתחום הלמידה, ההוראה וההערכה. אולם, לצד אתגרים אלו, נולדה הזדמנות אמיתית להטמיע אופני לימוד חדשניים המבוססים על המוטיבציה של התלמידים ללמוד באופן עצמאי, בזמן ובמקום הרצוי להם, ובקצב התקדמות אישי המותאם להם. אנו, במקיף ז' מאמינים כי מיומנויות הלומד העצמאי הינה כזו שיש לקדם ולפתח בקרב התלמידים וכי טיפוח מיומנות זו יוביל להצלחה בחברה של המאה ה-21. 
בהתאם לכך, אנו מעודדים שימוש בטכנולוגיות למידה שונות ומגוונות, מאפשרים הוראה היברידית ומקדמים יוזמות פדגוגיות המשלבות דיגיטל.
ניהול הלמידה נעשה באמצעות ה - Moodle של חברת משוב ע"י כלל המורים והתלמידים. 


בדף זה ריכזנו עבורכם מידע שימושי שעשוי לסייע בתהליכי למידה משולבי דיגיטציה.

תמונה10_edited.jpg

קישורים לסביבות דיגיטליות

מגוון קישורים לסביבות הדיגיטליות בהן אנו עושים שימוש בשגרה ובחירום.

תמונה8.png

גלישה בטחה ברשת

מידע ופעילויות בנושא גלישה בטוחה ברשת לתלמידים ולהורים

הורדה.png

סיסמת הזדהות אחידה

כל מה שרצית לדעת אודות סיסמת משרד החינוך: קביעת סיסמה, איפוס ועוד.

bottom of page