top of page
Computer Store
18-pjulCQTPG5.jpg

תלמיד אחד – סיסמה אחת

 

נמאס לכם מריבוי הסיסמאות לאתרים השונים של משרד החינוך? 

איבדתם את הקובץ שבו כתבתם את הסיסמאות ואינכם יכולים לשחזר? 

יש פתרון - חפשו את הינשוף המאפשר כניסה לתכנים דיגיטליים באמצעות הזדהות אחידה.

הגישה של תלמידים ולמורים לסביבות העבודה הדיגיטליות מתבצעת בהזדהות אחידה אישית באמצעות פרטי זיהוי וסיסמה שהופקו על ידי משרד החינוך.

 

במסגרת תכנית התקשוב מטמיע משרד החינוך סביבות עבודה דיגיטליות בתהליכי ההוראה, למידה והערכה כגון: סביבת משוב, הילקוט הדיגיטלי, כותר ספרי לימוד, GOOL ,Lnet  וכדו'.

 

ההזדהות לסביבות התוכן המתוקשבות תהיה מעתה בהזדהות אישית המכונה הזדהות אחידה או הזדהות משרד החינוך. שמות משתמש וסיסמאות ראשוניות נמסרו לתלמידים על ידי המחנך/ת הכיתה. 

 

כניסה עם סיסמה של משרד החינוך:

כאשר אתם נכנסים לסביבה הדיגיטלית חפשו את צלמית ההזדהות האחידה של משרד החינוך - חפשו את הינשוף!!!

השתמשו בשם משתמש ובסיסמה שהונפקו על ידי משרד החינוך. כניסה ראשונה מחייבת שינוי הסיסמה הראשונה שהונפקה ועדכון פרטים.

 

שימו לב לשנות את הסיסמה לפי התנאים הכתובים:

סיסמה בין 8 ל- 16 תווים.

אין להשתמש באותיות בעברית רק במספרים ורק באותיות באנגלית.

הסיסמה חייבת להכיל לפחות מספר אחד ואות אחת באנגלית.

לאחר שינוי הסיסמה רשמו לכם את הסיסמה ושימרו במקום שתמיד תמצאו אותה.

זוהי אחריותכם לזכור את הסיסמה. 

 

להלן קישור למדריכים שיסייעו לכם להתחיל להשתמש בהזדהות האחידה. 

 

User Guide.pdf
Hizdahut New Guide.pdf

 

תמיכה בסיסמאות

בבעיות ההזדהות או בבעיות סיסמה יש לפעול באחת מהדרכים הבאות:

• פנייה למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 6552*

• פנייה למוקד המנהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול מערכת ניהול סיסמאות (דוח סיסמאות)

• כתובת דוא"ל: Moked-manbas@manbas.k12.il

• פניה למוקד מטה האיסוף - תחום אחריות: דיווח תלמידים, מורים ומזכירות

בטלפון 02-5414333, כתובת דוא"ל: mate.isuf@marmanet.co.il

bottom of page