top of page
1030_LL_DNA_feat.jpg

ביולוגיה

 

"Everything you'll ever need to know is within you;

the secrets of the universe are imprinted on the cells of your body...”

Dan Millman

 

בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. פריצות הדרך בביולוגיה ובתחומים משיקים הביאו לשינוי אמתי בחיים. בין אם מדובר על פירות וירקות עמידים יותר, על כבשה משוכפלת או על חקר מחלת הסרטן, הביולוגיה מאפשרת לנו להבין את הטבע שלנו ושל בעלי חיים אחרים טוב יותר.

 

ההתקדמות וההישגים הגדולים בביולוגיה בתחילת המאה ה- 21 כגון חקר הגנום האנושי והגנומים של יצורים אחרים, היכולת להתערב בתהליכים בטבע, כגון שיבוט אורגניזמים, וגם הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע – כל אלה מעוררים שאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות נכבדות, שכל אזרח ייחשף אליהן. 

 

במסגרת לימודי המגמה, נפתח מודעות לשאלות ערכיות תוך לימוד ויישום עקרונות המחקר המדעי והחשיבה הביקורתית המאפיינים את מדעי הטבע בכלל והביולוגיה בפרט. תפיסה זו מעוגנת וקשורה בשימוש מושכל באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה. 

 

הלומד יקבל ידע על עצמו כאדם במסגרת לימודי גוף האדם ועל היצורים האחרים שבסביבתו, במסגרת לימודי האקולוגיה. בנוסף, הוא יפתח יחס חיובי לנוף הארץ, לחי ולצומח שבה ולטבע בכלל ויכיר ויבין את מעמדו ואחריותו של האדם בשמירת ערכי הטבע. לימוד זה כרוך גם ביישום ידע מתחומי הכימיה, הפיזיקה והמתמטיקה להבנת עולם היצורים החיים. 

לימוד דרכי חשיבה ייחודיות בתחום הביולוגיה (חשיבה דיסציפלינרית) יוכלו להועיל לתלמיד בהתמודדותו עם נושאים ובעיות בחיי יום יום . 

 

לימודי הביולוגיה מהווים יתרון ללימודי הרפואה, סיעוד, רוקחות, תזונה, ביוטכנולוגיה, ריפוי בעיסוק/פיזיותרפיה, וטרינריה, הנדסה גנטית, פסיכולוגיה, הנדסה רפואית.  

bottom of page