top of page
1585081524773.jpg

ביוטכולוגיה

 

" השאיפה למצוינות היא מידת הרצון

הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה

השמים הם הגבול והדרך, דרך ארץ"

(המרכז הישראלי למצוינות בחינוך)

 

ביוטכנולוגיה הוא תחום מדעי המאגד בתוכו את המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות,  לתהליכי ייצור ואנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות. תחום זה מהווה צומת מרכזי בין מדעי הבסיס, ההנדסה והתעשייה.

 

מערך הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק במרכז תשומת הלב הציבורית בימים אלו, ומקרב אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר תוך כדי הדגשת האינטרדיסציפלינריות המאפיינת את המקצוע. מערך הלמידה מושתת על התפיסה המדעית של המאה ה - 21 שבה מדע יישומי הוא נדבך על הבסיס ומהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה והחקלאות.

 

ההתפתחויות המואצות של תחום הביוטכנולוגיה, בארץ ובעולם הובילו להגדרה מחודשת

של מערך הלמידה במגמת ביוטכנולוגיה עפ"י המבנה הבא: 

  • * תהליכים ביוטכנולוגיים - ברמה של 5 יח"ל 

  • * יישומים בביוטכנולוגיה - עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.

  • * מקצוע מדעי לבחירה ( פיסיקה/ כימיה/ ביולוגיה) ברמה של 5 יח"ל.

במסגרת המקצוע תהליכים ביוטכנולוגיים, התלמידים לומדים בהרחבה תחומים כמו: הנדסה גנטית, תרביות תאים ואימונו דיאגנוסטיקה. כן, נלמד נושא הביו אינפורמטיקה ומשולבות מעבדות מתקדמות בביוכימיה. כל אלה מהווים תשתית רחבה למקצוע יישומים בביוטכנולוגיה וכתיבת פרויקט הגמר.

 

בוגרי המגמה, העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות, זכאים לקבלת מקדם הטבה (בונוס) בעת הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה (בטכניון – בונוס מוגדל -30 נק' וקבלה ללא פסיכומטרי לפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון).

בנוסף, הם יכולים להמשיך לימודיהם לקראת תואר הנדסי במסגרת עתודה טכנולוגית.

 

בסיום המסלול:

תעודת בגרות איכותית + תעודה טכנולוגית

dna-2316536_960_720_edited.png
bottom of page