top of page
Painting on Canvas

אומנות

 

"האמנות היא פינה של הטבע כפי שהיא נראית דרך המזג האישי."

אמיל זולה

המגמה נועדה לתלמידים המבקשים להרחיב ידיעותיהם במקצוע זה, ומאפשרת למוכשרים ולאוהבים ליצור, ליהנות משלוש שנים של עשייה, יצירה, שיעורים ושל סיורים לימודיים במוזיאונים בכל הארץ. 

בתוכנית החדשה הלמידה נמדדת בהערכה חלופית ולא רק בעזרת מבחנים ובחנים. התלמידים מלמדים זה את זה את החומר, מכינים עבודת חקר ולומדים את המקצוע בצורה חווייתית של סיורים, סרטים וצפייה ביצירות  בטכנולוגיות השונות ובעיקר מיישמים את הנלמד בשיעורי הסדנא.

בסוף יב' נערכת בחינה חיצונית של 3 יח"ל בהם נבחנים התלמידים על יכולתם לנתח יצירות, ידיעת ההיסטוריה של האמנות, התוודעות  לאמנים רבים וסגנונות יצירה שונים. אנו מתמקדים במאה ה-19 וה – 20 וכן באמנות הישראלית. החומר העיוני מהווה 70% מהציון הסופי.

גולת הכותרת של מגמה זו היא 2 היחידות של הסדנה. התלמידים מתנסים ביצירות בעצמם במהלך כל 3 השנים של לימודי המגמה כשבסופם הם מעלים תערוכת פרויקט בהיקף רחב אשר מהווה את בחינת הבגרות . הקמת תערוכה משותפת זו ופתיחתה לקהל הרחב הופך לאירוע חגיגי ומופלא בו התלמידים מתגאים בהישגיה.

 

המטרה הכללית של המגמה היא להכשיר תלמידים ללימודים גבוהים באמנות הפלסטית ובתולדות אמנות תוך דגש על הנקודות הבאות:

  1. ידיעה והבנה של אמנות פלסטית בהקשרה התרבותי הרחב: תולדות אמנות, סגנונות, תפיסות, רעיונות, קשר עם אומנויות אחרות ומקומו של האמן בתרבות.

  2. יכולת ניתוח וביקורת של אמנות מהעבר ומהווה, בצד יכולת ניתוח וביקורת עצמית וקבוצתית.

  3. קשר חי ובלתי אמצעי עם יצירות המוצגות במוזיאון, שיחות עם אומנים, סיורים וביקורים בגלריות .

  4. התנסות והשגת מיומנות בביצוע של יצירות בטכניקות שונות בתחום האמנות הפלסטית (כמו ציור, פסול, רישום, טכניקות מעורבות ועוד..)

  5. ביטוי אישי – פירוש אישי ויצירה אישית, בד בבד עם היכולת, לבחור את הניסוחים, הכלים והחומרים המתאימים.

  6. הנאה וחוויה אינטלקטואלית, רגשית ואסתטית.

bottom of page