top of page
Hide and Seek
Ready for School

אגרת להורי תלמידי כיתות ו' לקראת תשפ"ג

הורים  ובוגרי כיתות ו' היקרים,
שלום רב!

 

לאחר שנה גדושת אתגרים הצוות החינוכי במקיף ז' נערך בשמחה לקראת שנה"ל תשפ"ג ולקראת קליטתכם המיטבית בחטיבת הביניים.  אנו מברכות אתכם בשם הצוות החינוכי  במקיף ז' ומאחלות לכם הצלחה והשתלבות מהירה וקלה בביה"ס.
 

הרינו להביא לידיעתכם מס' נושאים:
א. רישום לביה"ס
הורים שטרם מסרו טפסי בחירה/תעודות מתבקשים לשלוח במייל או להביא למזכירות ביה"ס  עד  5/7/22. 
באחריותכם להעביר אלינו את תעודת מחצית  באמצעות המייל:  mekifhakirya@gmail.com
ב. מכינת שילוב :
על מנת לקלוט באופן מיטבי את בוגרי כיתות ו' העולים לכיתה ז' בחטיבת הביניים, נקיים מכינת שילוב חברתי בת יומיים. במרכז המכינה תהליכי היכרות וגיבוש בין התלמידים והגברת תחושת הביטחון והשייכות לבית הספר הקולט. מכינת השילוב תופעל על ידי מחנכי הכיתות (כל מחנך בכיתתו).
המכינה תתקיים בימים רביעי-חמישי  24-25/8/22 בין השעות 08:00-12:00 נא להצטייד בכלי כתיבה, בשתייה ובמזון. נוכחות התלמידים חיונית ביותר!
ג. השאלת ספרים 
1. במקיף ז' פועלת תכנית השאלת ספרים. הורים המעוניינים בהשאלת ספרים מתבקשים להסדיר תשלום בהנהלת החשבונות של ביה"ס (280 ש"ח)  במזומן או בצ'ק עד 5/7/22 .
2. חלוקת הספרים תתבצע ביום רביעי  24/8/2022  בין השעות 08:30-13:00. 

3.    רשימת הספרים לשנה הבאה ויתר המידע מופיעים באתר ביה"ס לרשותכם.

       כתובת אתר ביה"ס  http://www.mekifz.edu2.org.il
ד. ציוד לימודי לשנת תשפ"ג
1.    במהלך השנה יש להקפיד על ציוד מלא בקלמר – עטים, עפרונות, מרקר, סרגל, מחק, מספריים, דבק. רצוי לרכוש מחברות ספירלה או מחברות רגילות. אין להשתמש בקלסרים בחט"ב.
2.    יומן לתלמיד -חשוב להצטייד ביומן שנתי.                                                                                                     היומן הינו כלי מארגן, המסייע בניהול הזמן ומהווה מחברת שיקוף בשיעורי חינוך .
3.    בביה"ס נהוגה תלבושת אחידה כל ימות השבוע . חולצה עם סמל ביה"ס בכל צבע ומכנס עד הברך בצבע אחיד . בשיעור חינוך גופני נהוגה תלבושת לבנה או אפורה ומכנסי ספורט בכחול או שחור. ביום בו מתקיים שיעור חינוך גופני נא לדאוג שתהיה לתלמיד/ה חולצה נוספת להחלפה . כמו כן, על התלמידים להופיע בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס בטקסים המתקיימים בביה"ס.

לשאלות נוספות ולברור מידע ניתן להתקשר למזכירות ביה"ס  

לטל' 088649365 עד תאריך 14/7/22  והחל מתאריך 22/8/22.
 

שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום חמישי  1/9/22 בשעה 8:10 
ביום זה יש להצטייד בכלי כתיבה , 3 מחברות עברית ומחברת חשבון.
מצפים לראותכם במכינת השילוב של כיתות ז' ביום רביעי  24/8/22.


בברכת חופשה נעימה והצלחה בחטה"ב

יפעת שרף                                עליזה סבג
מנהלת חט"ב 
                          מנהלת ביה"ס
 

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page